WE WORDEN STILLETJES VERGIFTIGD DOOR WINDMOLENS

Schokkend verhaal: windmolens bevatten een broeikas gif dat WEL op de verboden middelen-lijst van de EU staat, maar NIET in het klimaatakkoord is opgenomen.

Niet alleen vogels en vissen worden door de sluipmoordenaars van het duurzaamheidsoffensief in aantallen uitgedund. Ook de mens wordt langzaam vergiftigd door windmolens: in het binnenwerk van windmolens (archaïsche energietechniek die binnen enkele decennia achterhaald zal zijn, maar  waaraan klimaatdrammers zich desalniettemin stevig financieel vastgeketend hebben – red.) wordt het broeikasgas zwavelhexafluoride (SF6 is een anorganische verbinding van zwavel met fluor. Het is een kleurloos en geurloos gas, dat in de meeste gevallen chemisch inert is. Zwavelhexafluoride is apolair en dus niet oplosbaar in water, wel in organische oplosmiddelen (benzeen, di-ethylether, ethanol, enzovoort). De dichtheid is ongeveer 5 keer zo hoog als die van lucht.

Zwavelhexafluoride wordt gebruikt om het risico op kortsluiting te verkleinen. Het zit ook in trafohuisjes en in midden- en hoogspanningsstations. Dat spul lekt per jaar echter alleen al in ons land honderden kilo’s de atmosfeer in. Een SF6-molecuul is 23.000 maal zo zwaar als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief.”

Vier Zaken Die Ons Opvielen:

  1. SF6 wordt in het klimaatakkoord niet genoemd, terwijl het in 1992 in de Kyoto-akkoorden al benoemd werd als één van de zes te bestrijden broeikasgassen.
  2. De EU verbood het spul in 2014 als vulling voor tennisballen, schoenzolen en bij dubbel glas.
  3. KNMI en de Emissie Autoriteit meten geen FS6 in de Nederlandse lucht, lekkages worden niet opgespoord door het RIVM, op zelf ingediende meldingen staan geen sancties (in andere landen wel).
  4. De BBC berichtte anderhalve maand terug al over dit “dirty little secret” van de duurzaamheidsindustrie, op basis van twee onderzoeken over “the most powerful greenhouse gas known to humanity”, maar dat werd door niemand in Nederland opgepikt. “Leaks of the little-known gas in the UK and the rest of the EU in 2017 were the equivalent of putting an extra 1.3 million cars on the road.”

Toch gek, dat een spulletje waar al drie decennia lang de gevaren van besproken worden, en waarvan het gebruik wordt teruggedrongen, verboden en zelfs beboet kan worden, niet benoemd wordt in een akkoord dat pleit voor meer windmolenparken op land en zee, met molens die vol zitten met het giftige broeikasgas. Zijn wij nou gek, of worden we voor de gek gehouden?

Volg ons op Facebook

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Auteurs: Eric & Peter

Peter Viering

NIEUWSVETERANEN - WIJ STELLEN HET NIEUWS OP DE PROEF...

%d bloggers liken dit: