DE ECONOMIE VAN CHINA BLIJFT WERELDWIJD GROEIEN

De gemiddelde jaarlijkse bbp-groei van China bedroeg in de periode 2013 tot 2016 7,2%, de hoogste groei van alle wereldeconomieën, zei het hoofd van het Nationaal Bureau voor de Statistiek, Ning Jizhe, op een persconferentie in Beijing op dinsdag. Ning zei ook dat China geen probleem heeft met het halen van zijn economische groeidoelstelling van 6.5%, in 2017, en mogelijk zelfs een beter resultaat halen. De afgelopen jaren bedroeg de gemiddelde jaarlijkse groei van de Chinese economie gemiddeld 7,2 procent, waarbij de inflatie en de werkloosheid respectievelijk ongeveer 2 procent en 5 procent bedroegen. Een dergelijke hoge groei, een toename van de werkgelegenheid en lage prijzen zijn een bewijs van een opmerkelijke prestatie.

China levert duidelijk een zeer grote bijdrage aan de wereldeconomie. In 2016 bijvoorbeeld was het bbp van China goed voor 14,8 procent van de wereldeconomie (drie procent hoger dan in 2012), waardoor China’s positie als de op één na grootste economie ter wereld werd versterkt. Van 2013 tot 2016 bedroeg de bijdrage van China aan de wereldwijde economische groei gemiddeld ongeveer 30 procent, wat meer is dan de Verenigde Staten, de eurozone en Japan samen. De dienstensector heeft ongeveer de helft van de economie van het land voor zijn rekening genomen. In de eerste helft van 2017 vertegenwoordigde de toegevoegde waarde in de tertiaire industrie 54,1% van het bbp. Consumptie is de belangrijkste drijvende kracht achter de groei geworden, met een jaarlijkse bijdrage van gemiddeld 55 procent aan de totale groei van 2013 tot 2016.

De gecoördineerde ontwikkeling van stedelijke en landelijke gebieden heeft ook nieuwe positieve signalen laten zien, met aan eind 2016 een verstedelijkingsgraad van 57,35 procent in China, oftewel 4,8 procentpunt hoger dan eind 2012. Er zijn verschillende redenen voor het succes van China met deze opvallende prestaties in de afgelopen vijf jaar. Sommige nieuwe ontwikkelingsconcepten hebben bijgedragen aan de komst van de “nieuwe normale” fase. Innovatie gedreven ontwikkeling is een voorbeeld. In 2016 steeg het aantal binnenlandse en buitenlandse octrooiaanvragen met 69,0 procent en het aantal toelatingen met 39,7 procent ten opzichte van 2012. Tegelijkertijd heeft China een inspanning geleverd om de overcapaciteit te verminderen, de voorraden terug te dringen en de kosten te verlagen door structurele hervormingen aan de aanbodzijde te bevorderen, en is het erin geslaagd om vraag en aanbod in specifieke industrieën opnieuw in evenwicht te brengen en het economisch evenwicht als geheel te bevorderen, zei Ning. Bovendien is het levensonderhoud van de mensen opmerkelijk verbeterd en de economische ontwikkeling is iedereen na het 18e Nationaal Congres van de Communistische Partij van China (CPC) ten goede gekomen.

Hainan

In 2016 was het jaarinkomen per hoofd van de bevolking 23.821 yuan ($3.621), een stijging van 7.311 yuan vanaf 2012, met een gemiddelde jaarlijkse groei van 7,4 procent. In 2016 bedroeg het aanpassingscoëfficiënt nog steeds 30,1%, een daling van 2,9 procentpunt ten opzichte van 2012, een daling van 20 – 30% ten opzichte van het welvaartspercentage van de Verenigde Naties. Het land heeft belangrijke resultaten geboekt op het gebied van armoedebestrijding door gerichte maatregelen. Volgens de armoedegrens van 2.300 yuan (gecorrigeerd voor inflatie) bedroeg de plattelandsbevolking in 2016 43,35 miljoen mensen die onder de armoedegrens leven, een daling van 55,64 miljoen ten opzichte van 2012. Ook het socialezekerheidsstelsel is verbeterd. In 2016 daalde het bedrag aan zorgkosten dat individuen moesten betalen tot minder dan 30 procent van het totaal. Er is nu een basisstelsel voor een ziektekostenverzekering dat alle inwoners van zowel stedelijke als landelijke gebieden dekking biedt. Het opleidingsniveau is verder gestegen doordat de medische en gezondheidsomstandigheden verbeterden en de gemiddelde levensverwachting van China is gestegen van 74,8 jaar in 2010 tot 76,3 jaar in 2015.

Bron: People’s Daily

Volg ons op Facebook

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Auteurs: Eric & Peter

Peter Viering

NIEUWSVETERANEN - WIJ STELLEN HET NIEUWS OP DE PROEF...

%d bloggers liken dit: