EN WEER WORDT HET NEDERLANDSE VOLK BELAZERD

De ministerraad heeft onlangs besloten dat de kosten voor het gebruik van DigiD en MijnOverheid worden doorbelast aan de gebruikers, omdat die kosten te hoog zijn. Met name de pensioenfondsen slaan alarm over de doorberekening van kosten voor het gebruik van DigiD en de Berichtenbox MijnOverheid. Een groeiend aantal pensioenfondsen stuurt wettelijke communicatie via de Berichtenbox van MijnOverheid. Hiertoe hebben de pensioenfondsen een overeenkomst gesloten met Logius, de digitale dienst van de overheid. Die overeenkomst zal nu, zo is het voorstel, ergens in oktober eenzijdig door Logius worden opgezegd. De betreffende fondsen krijgen vervolgens te horen dat ze mogen kiezen: of ze accepteren de nieuwe overeenkomst, met daarin de extra lasten voor de deelnemers, of ze hebben geen toegang meer tot DigiD en de Berichtenbox.’ De pensioenfondsen worden daarmee voor het blok gezet, omdat ze geen tijd hebben om voor 2018 nog een alternatieve wijze van authenticatie in te richten. Zij vinden dat hier sprake is van bestuurlijk onfatsoen. Alleen al daarom zouden aan pensioenfondsen pas vanaf 2019 kosten in rekening kunnen worden gebracht voor het gebruik van DigiD en MijnOverheid. 

Twee miljoen euro

De kosten voor DigiD en het gebruik van de Berichtenbox zoals die nu worden voorgesteld zijn, zijn veertien eurocent inclusief btw voor een succesvolle inlog. Dat komt neer op ongeveer zes ton per jaar. Het versturen van een bericht via MijnOverheid zal 57 eurocent inclusief btw gaan kosten. Volgens de pensioenfondsen loopt dat op tot 1,5 miljoen euro per jaar. Daarmee komen de kosten op ruim twee miljoen euro. De pensioenfondsen vinden dat veel te duur en noemen twintig cent een als een redelijk tarief. De belangenbehartiger stelt dat pensioenfondsen bereid zijn om te betalen voor een dienst die ze afnemen, maar vindt het wel van belang dat de kostenconsequenties vooraf bekend zijn, realistisch zijn en dat de gebruiker alleen betaalt voor het gebruik.

Digitale overheid

Ook stellen de pensioenfondsen kanttekeningen bij het voorstel om een vaste prijs per authenticatie/bericht te hanteren. Het voordeel hiervan is eenvoud en transparantie. Maar omdat de kostprijs wordt beïnvloed door een aantal factoren, moeten die factoren ook een rol spelen in de prijs per verzonden bericht. Dit geldt voor de verschillende niveaus van veiligheid van DigiD, voor de omvang van het bericht, het verzendmoment (druk of rustig) en de bewaartermijn.
Het Nationaal Beraad Digitale Overheid neemt binnenkort een besluit over de voorwaarden van het gebruik van DigiD door partijen die geen deel uitmaken van de (semi)-overheid. De Pensioenfederatie zit niet bij dat overleg aan tafel en probeert via de brandbrief die onderhandelingen te beïnvloeden.

Volg ons op Facebook

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Auteurs: Eric & Peter

Peter Viering

NIEUWSVETERANEN - WIJ STELLEN HET NIEUWS OP DE PROEF...

%d bloggers liken dit: