ONLINE MEDISCH CONSULT & MEDI-ID BIJ HALLO DOKTER

E-HEALTH KAN BESPARING VAN MILJARDEN OPLEVEREN

De initiatiefnemers, waaronder Guido J.M. Maas, achter Hallo Dokter zien – sinds 2002 – met verbazing de zorgkosten jaarlijks groeien en groeien en hebben daarom dit initiatief genomen dat Nederland veel geld kan besparen. Guido voorspelt dat met de inzet van online video consult in de zorg een besparing van miljarden euro’s op jaarbasis te behalen is door het gebruik van monitoring op afstand en meer uitwisseling van informatie door de invoering van het elektronische systeem van Hallo Dokter. Uit onderzoek door wetenschappers (o.a. hoogleraren in de zorg) blijkt onder meer dat er jaarlijks tussen de 2,9 en 6,1 miljard euro kan worden bespaard door bestaande en nieuwe ICT-initiatieven breed in te zetten in de zorg. Hallo Dokter laat de zorgconsument zien dat digitale zorgtechnologie toegankelijk, veilig en betaalbaar is. Hallo Dokter wil dat alle Nederlanders online de mogelijkheid krijgen tot een video consult met de eigen huisarts, waarnemer of huisartsenpost, maar ook online toegang heeft tot hun eigen geregistreerde gezondheidsinformatie. Hallo Dokter heeft zich waargemaakt als een ’innovator’ in de goede zin van het woord: super veilig, snel, flexibel en klantgericht. Door gebruik te maken van moderne en veilige (online) technieken kan een groot deel van de zorgvragen worden opgelost vanuit de huiskamer, op het werk of op reis. Zo heeft de cliënt met het online video consult de mogelijkheid contact te hebben met de eigen huisarts, waarnemer of de huisartsenpost 24 uur per dag en 365 dagen per jaar, waar ook ter wereld.

NOOIT WAS DOKTERSCONSULT ZO GEMAKKELIJK

Met Hallo Dokter kan de cliënt direct vanuit huis of waar dan ook ter wereld communiceren met de eigen huisarts, waarnemer of huisartsenpost. Op de smartphone, tablet of pc, de arts ziet de cliënt en de cliënt ziet de arts. Het persoonlijke medisch dossier is nu de Persoonlijke Gezondheidsomgeving, waarin alleen de cliënt bepaalt wie er toegang heeft tot al zijn of haar gegevens. In de Persoonlijke Gezondheidsomgeving staan de N.A.W. gegevens, medicijnen, vaccinaties, allergieën, huisarts, specialist(en), contact personen(o)n(en) et cetera, et cetera. Medi-ID is met de unieke QR code en het persoonlijke Medi-ID nummer gemaakt met de allerhoogste graad van beveiliging. Om de privacy van patiënten te garanderen voldoet het systeem aan alle veiligheidseisen voor ICT in de zorg. Daar is maar een ding voor nodig; aanmelden! Een Medi-ID met een unieke QR code en persoonlijk Medi-ID nummer zorgt voor directe toegang tot een video consult en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Met de Medi-ID kan de cliënt zonder taalbarrières in voorkomende gevallen de eigen huisarts raadplegen, overal en altijd. Of de cliënt nu thuis in Nederland zit of in het buitenland maakt niets uit. Door internationaal vastgestelde medische codes is het voor elke arts zeer eenvoudig om een diagnose kunnen stellen vanuit de Persoonlijke Gezondheidsomgeving. Het lidmaatschap van Hallo Dokter geeft de gebruiker toegang tot de Persoonlijke Gezondheidsomgeving.

De tarieven voor Hallo Dokter zijn als volgt samengesteld:

  • Tarief eerste volwassene is € 25,-*
  • Tarief tweede en volgende volwassenen is € 20,-*
  • Tarief onder 18 jaar is GRATIS

* Jaarlijkse bijdrage

WAT DOET HALLO DOKTER OM PRIVACY GEVOELIGE GEGEVENS TE BESCHERMEN

De beveiligingsinfrastructuur van Hallo Dokter voor Online Medisch Consult en de Persoonlijke Gezondheidsomgeving maakt gebruikt van de nieuwste en geavanceerde beveiligingstechnieken. Zo beschermt Hallo Dokter persoonlijke gezondheidsgegevens. Bij het Online Medisch Consult wordt er een rechtstreeks verbinding gemaakt tussen het apparaat van de cliënt en die van de huisarts. Toegang tot het Persoonlijke Gezondheidsomgeving wordt beveiligd met de persoonlijke Medi-ID en de geheime pincode. Alle gegevens worden door Hallo Dokter uitsluitend in Nederlandse Datacenters opgeslagen die voldoen aan hoogste normen zoals NEN 7510 en ISO 27001.

WIE HEEFT ER TOEGANG TOT MIJN PERSOONLIJKE GEZONDHEIDSGEGEVENS?

Het zijn en blijven de gegevens van de cliënt. Die bepaalt wie er toegang heeft tot de gegevens.
Nadat de cliënt zich heeft aangemeld is de Persoonlijke Gezondheidsomgeving alleen voor de cliënt zichtbaar. Deze cliënt kan vervolgens toegang verlenen (en weer intrekken) tot de PGO. De toegang kan worden verleend aan door Hallo Dokter gevalideerde en gecontroleerde artsen. Deze artsen dienen BIG-geregistreerd te zijn en moeten zich aanmelden bij Hallo Dokter. Verzekeringsartsen, Bedrijfsartsen, Arboartsen en verzekeraars zijn hiervan uitgesloten. Persoonlijke gegevens zijn en blijven eigendom van de cliënt. Hallo Dokter verkoopt deze gegevens nooit.

 DIGITALISERING EN NIEUWE TECHNOLOGIEËN BINNEN DE ZORG EN ICT

Hoewel al veel partijen inspanningen leveren laat de realiteit zien dat slechts 14 % van  patiënten toegang heeft gehad tot de eigen medische gegevens. Een groter aantal zieken kan zelf thuismetingen uitvoeren (40%), maar slechts een klein gedeelte (7%) deelt die met de hulpverleners op een digitale manier. Slechts 8% van de ouderen had in 2016 toegang tot beeldzorg. Kortom, er viel nog een hoop te verbeteren in de digitale gezondheidszorg! Het is belangrijk dat patiënten meer regie krijgen in het zorgproces. Dat kan alleen maar als ze goed worden geïnformeerd over hun ziekte en behandeling. De zorgverlener heeft die plicht. Daarnaast heeft elke patiënt natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid om verstandig met ziekte om te gaan. Gezondheid raakt niet alleen jezelf maar de hele maatschappij.

Om de zorg klaar te laten zijn voor de toekomst moeten wij, volgens minister Edith schippers, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen en daarbij nieuwe kansen pakken om de zorg te verbeteren en te vernieuwen. Risico’s moeten we onderkennen en vermijden. Zo kan vernieuwing echt leiden tot betere en betaalbare zorg en vooral: tot meer kwaliteit van leven voor alle mensen die van de zorg gebruik maken. Wel zitten er enkele nadelen aan het doorvoeren van meer ICT in de zorg, zo menen onderzoekers: het invoeren van meer elektronische hulpmiddelen in de zorg kost veel geld en er bestaat het risico dat elektronisch toezicht het fysieke contact met een arts zal vervangen, waardoor mogelijk de kwaliteit van de zorg achteruit gaat. In Nederland is het landelijk elektronisch patiëntendossier een van de vernieuwingen om de zorg efficiënter te maken. De invoering ervan gaat echter moeizaam en stuit op veel weerstand van zorgprofessionals en patiënten. Onder andere de privacy zou onvoldoende gewaarborgd zijn. Met Hallo Dokter wordt echter voldaan aan de allerhoogste eisen op het gebied van veiligheid. Winnaars zijn de patiënten die de kwaliteit van ingewikkelde zorgdiensten verder zien verbeteren. Hallo Dokter implementeert het platform voor uitwisseling van medische data, waarvan cliënten en artsen blij worden. Guido is van mening dat hiermee een bijdrage geleverd wordt om ingewikkelde zorg nog beter te kunnen organiseren”,

 VIDEOCONSULT ALS ALTERNATIEF

 

Laten wij eisen dat artsen meer gebruik gaan maken van beveiligd video consult met hun patiënten. Dat is nog eens goed nieuws voor de patiënt en zijn arts. Volgens Guido is het zorgsysteem vastgeroest in de wereld van dertig jaar terug. Daar heeft hij gelijk in. Destijds moest de patiënt voor zijn medische klachten een afspraak bij de dokter maken óf hij kwam thuis langs. Tot op de dag van vandaag begrijpt Guido niet waarom die vorm van persoonlijke aandacht uit ons zorgstelsel verdwenen is. Gelukkig kunnen we beveiligd gaan videobellen, face to face consult met de eigen zorgverlener, via kwalitatief hoogwaardige ‘video-ontmoetingen’ tussen mensen. Patiënt en arts wensen – ja, eisen! – waterdichte privacy. Vandaar dat veilig videobellen een must is. Hallo Dokter maakt gebruik van de bestaande infrastructuur met het hoogste beveiligingsniveau, zoals het reeds aanwezig zijnde internet via pc of tablet en smart phone. Het absolute gebruikersgemak. De gebruikers, patiënt en arts, hoeven niets te downloaden. Het is volledig web based, in tegenstelling tot o.a. Skype of Face Time. Dus geen extra kosten voor patiënt en huisarts. Het is makkelijk in gebruik, scheelt iedereen zeeën van tijd en huisarts en patiënt kunnen elkaar haarscherp zien.

In elkaars nabijheid een persoonlijk gesprek voeren overtref je natuurlijk niet met videobellen. Dat is waar. Maar al het gedoe voor een consult van tien minuten neem je in één keer weg. Reizen, parkeren, (lang) wachten tot je aan de beurt bent, halve dag vrij nemen… dát ben je liever kwijt dan rijk. Wil jij met je blessure of andere aandoening in de auto of op je fiets stappen om van je dokter alleen maar te horen dat je rust moet nemen? En dan hebben wij het nog niet eens over beduidend zwaardere aandoeningen. Volgens Guido zijn er genoeg patiënten die hun gemak laten meewegen in de keuze voor de behandelkamer op afstand, oftewel veilig videobellen in eigen huis. Helaas vinden (té) veel behandelaars video maar niks. Voor hen gaat er niets boven een persoonlijk consult vanuit de eigen praktijk. Zelf patiënten bezoeken lijkt immers iets uit een ver verleden. Dat was toen een goed alternatief, naast het praktijkconsult. De innige band tussen de arts en zijn vervoermiddel is inmiddels weg. Wat is ervoor in de plaats gekomen?

MEDISCHE WERELD REMMENDE FACTOR

Maar waar zit nu de crux? Waarom wordt het alternatief voor een consult gemakshalve skypen genoemd? Omdat behandelaars een videoconsult te technisch en complex zouden vinden? Iedereen kan toch skypen? Ja, consumenten wel. In de werkomgeving wordt echter Skype4Business gebruikt. Dat heeft de patiënt thuis níét en het praat niet met zijn Skype thuis. Daar is toch echt een aparte dienst voor nodig. De medici slaan de plank hier dan ook behoorlijk mis. Terwijl menig patiënt bereid is videobellen met zijn arts te overwegen, blijft de medische wereld zelf de remmende factor.

‘DR. GOOGLE’

Wordt er wel echt geluisterd naar de behoeften van hun ‘consumenten? Veel van hen hebben, voor een doktersafspraak, allang even ‘Dr. Google’ geraadpleegd. Het enige dat ze nodig hebben is een behandelplan dat ze geneest. Maar Dr. Google is toch onbetrouwbaar?

Welnee, dat geldt voor sommige websites die je ermee vindt. Het gaat om de bron. Zorgaanbieders kunnen ook linkjes plaatsen. Kortom, eerst even Googelen is best een goed idee. Ook YouTube is makkelijk te raadplegen en ‘leest’ voor de meesten lekkerder dan de ‘ouderwetse’ folder en ook het vernieuwen van de informatie is een fluitje van een cent. Hallo Dokter is een samenwerkingsverband aangegaan met de Coöperatie van Innoverende Huisartsen in E-health (C.I.H.E.). Voor meer informatie over C.I.H.E verwijs ik u graag naar bijgesloten bericht.

 PATIËNT BEPAALT TOEKOMST ZORG

Google voor de grap even op ‘zorgsector laat 6,1 miljard liggen’. Dat bedrag weerspiegelt meer dan alleen dat de patiënt goedkoper uit is. Het scheelt ook dure ‘zorgstenen’, in de vorm van spreekkamers, parkeerruimte en wachtkamers – die kosten een vermogen! Mogen we dan zeggen dat de Raad van Bestuur van ziekenhuizen, en niet alleen de huisarts, dit ook zou moeten willen? Maar uiteraard zijn het niet de specialisten en hun bazen die bepalen langs welke weg er wordt gecommuniceerd. Het is de patiënt die de toekomst van de zorg bepaalt. En juist daardoor is videobellen een mogelijkheid die door Hallo Dokter realiteit aan het worden is. De marktwerkingsreus zet weliswaar kleine, maar zekere stapjes. Dat kan geen lobbyist, zorgverzekeraar of zorgaanbieder afremmen. Punt uit. Zelfs als de woordkeus niet helpt bij het realiseren van een steeds verfijnder digitale dokter.

KOSTENEFFICIËNTIE CRUCIAAL

Doordat de vraag naar zorg de komende jaren alleen maar toeneemt, evenals de financiële en personele beperkingen in de zorgsector, moet zorg op kostenefficiënty en productiviteit worden ingericht. Het online inplannen van afspraken met de huisarts of met een specialist in het ziekenhuis is een goed voorbeeld van hoe technologie op kleine schaal kan bijdragen aan efficiëntie. En zo zijn er nog veel meer technologieën die een grote impact kunnen hebben. Big data-oplossingen bepalen bijvoorbeeld iemands optimale behandelplan op basis van een uitgebreide data-analyse. Daarnaast dragen communicatietechnologieën als videoconferencing en telemonitoring bij aan gepersonaliseerde zorg op afstand. Hierdoor wordt ook de groeiende groep patiënten bereikt die meer invloed wil hebben op zijn behandeltraject. ‘Hallo Dokter ziet de bewustwording van dergelijke oplossingen als een belangrijke voorwaarde om de gezondheidszorg in Nederland duurzaam te veranderen.

ICT-oplossingen ontwikkelen zich razendsnel en sijpelen door in steeds meer aspecten van ons dagelijks leven. Of het nu gaat om videobellen met familie in het buitenland, het bijhouden van sportprestaties met een app, of een online consult met de behandelend arts. ICT is overal om ons heen. Ook de gezondheidszorg verandert onder invloed van nieuwe technologieën. En in diverse media was deze week te lezen dat ook het kabinet vaart gaat maken met de inzet van digitale hulpmiddelen in de zorg. Over vijf jaar moet minimaal driekwart van de cliënten thuis zelf videoconsulten en medische controles kunnen doen.

Het doel van Hallo Dokter is een positieve en constructieve bijdrage te leveren aan het verder verbeteren van de productiviteit en kwaliteit in de zorgsector.

 

Volg ons op Facebook

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Auteurs: Eric & Peter

Peter Viering

NIEUWSVETERANEN - WIJ STELLEN HET NIEUWS OP DE PROEF...

%d bloggers liken dit: