DE UITDIJENDE MACHT VAN DE ZORGVERZEKERAARS

Woensdagochtend 28 augustus jl. werd ik gebeld door een mevrouw, die mij meldde dat zij namens ApotheekZorg belde. Zij deelde mij mede dat ik via mijn apotheek was doorverwezen omdat ik diabetisch patiënt ben en dat een aantal hulpmiddelen die ik hiervoor afneem niet meer door mijn apotheek geleverd mogen worden. ApotheekZorg is onderdeel van de Mosadex Groep. Mosadex zegt een full service farmacie ketenzorgbedrijf te zijn dat met haar dochters een toonaangevende positie inneemt in Nederland als een van de grootste farmaceutische zorgaanbieders. ApotheekZorg gelooft dat iedere patiënt recht heeft op de juiste aandacht en begeleiding bij het juiste gebruik van het juiste genees- of hulpmiddel dat hen is voorgeschreven door de behandelend arts. Voor de geneesmiddelen, infuustherapie en hulpmiddelen in het portfolio van ApotheekZorg biedt de landelijke coördinatie een toegevoegde waarde op de reguliere lokale apotheekfaciliteiten.

Als landelijk werkende zorgapotheek staat ApotheekZorg voor de directe levering van genees- en hulpmiddelen die om reden van hun samenstelling of zorgprofiel gedistribueerd moeten worden met extra zorg en aandacht. Om reden van de complexiteit rond de toediening (door een andere toedieningsweg of het bijwerkingsprofiel) is zorgvuldige begeleiding van de patiënt een belangrijke voorwaarde om het effect van het geneesmiddel als onderdeel van de behandeling optimaal te laten zijn. Door deze zorgvuldige begeleiding wordt tevens spillage voorkomen. Hoe verzin je het.

Al jaren krijg ik rechtstreeks via mijn apotheek de benodigde medische middelen geleverd, waaronder teststrips en priklancetten voor mijn bloedglucosemeter. Op mijn vraag waarom dit opeens is veranderd, zei zij dat dit lijdt tot kostenverlaging. Als ik kijk naar het organisatieschema van ApotheekZorg dan zie ik een hele waslijst van managers, medisch- en ondersteunend personeel. Die moeten toch ook worden betaald? Vooral omdat in dit bedrijf veel managementlagen lagen aanwezig zijn, lijkt mij deze opgetuigde organisatie meer geld te kosten dan een apotheek. Mijn apotheker is, zoals zoveel apotheken in Nederland, zelfstandig eigenaar en heeft hoog opgeleide apothekersassistentes in dienst, die goede kwaliteit leveren en die hun cliënten door en door kennen.

De zorgverzekeraars vormen een stevig machtsblok: ze hebben wortels en vertakkingen in de hele zorgwereld en zijn verweven met het politieke machtscentrum. Vooral de vertegenwoordiging van (oud-)politici in de besturen van de vier grote zorgverzekeraars springt in het oog. Het blijkt dat nogal wat politieke notabelen (oud-ministers en -staatssecretarissen, partijvoorzitters, Kamerleden, senatoren en topambtenaren) belangrijke bestuursfuncties in de tweedelijnszorg bekleden en ook in besturen van belangenorganisaties voor zorgaanbieders.

De CEO van uw zorgverzekeraar

Het meest opvallend is hun aanwezigheid in de top van de zorgverzekeraars. Mede via hen hebben de zorgverzekeraars connecties met alle relevante organisaties in de zorg . Sterker: elk van de vier grote zorgverzekeraars heeft bestuursleden op sleutelposities in het zorgnetwerk. Dit evenaren de ziekenhuizen bij lange na niet. Mede daarom zijn de zorgverzekeraars met ondersteuning van hun belangenorganisatie Zorgverzekeraars Nederland een meest efficiënt machtsblok in de zorgsector.

Aan het eind van het telefonisch onderhoud stelde de mevrouw van ApotheekZorg nog enkele vragen over mijn medicijngebruik en tot slot vertelde de mevrouw mij dat ik een pakketje krijg thuisgestuurd met de eerste zending van teststrips en priklancetten. En ja hoor, al een dag later lag er een envelop op de deurmat met daarin een diabetesdagboek, een vragenformulier met antwoordenvelop en een gelikte folder met daarin uitgebreide informatie over ApotheekZorg. Maar geen teststrips en priklancetten. Dus maar weer bij mijn apotheek besteld.

Volg ons op Facebook

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Auteurs: Eric & Peter

Peter Viering

NIEUWSVETERANEN - WIJ STELLEN HET NIEUWS OP DE PROEF...

%d bloggers liken dit: