PESTICIDEN VEROORZAKEN LEERPROBLEMEN BIJ KINDEREN

Pesticiden die de stof glyfosaat bevatten zoals Roundup en in parken en tuinen worden gespoten zijn van grote invloed op het leervermogen kinderen. De effecten zijn zeer ernstige en vertonen bij de kinderen een plotseling onvermogen om zich te concentreren, een verlies van hand-oog coördinatie, gedragsproblemen en vooral een gebrek aan zelfbeheersing.

De effecten kunnen tot drie maanden na een sproeiperiode aanhouden – en omdat bij diagnose nooit wordt gedacht aan de invloed van pesticiden tijdens een sproeiseizoen – kunnen de kinderen eindigen met een ADHD-diagnose die resulteert in het voorschrijven van zware geneesmiddelen. Het is vaak moeilijk om de ​​directe oorzaak en het gevolg van het gebruik van pesticiden in een sproeiperiode te bewijzen, omdat de concentraties van het gebruik van de pesticiden constant en nooit te hoog zijn. Recentelijk hebben wetenschappers echter de mogelijkheid gekregen om in Ecuador de effecten te testen.

Ecuador is ’s werelds op twee na grootste producent van snijbloemen, die voornamelijk worden voorbereid voor Moederdag in de Verenigde Staten. Er is een piek van pesticidegebruik in het sproeiseizoen en onderzoekers van de Universiteit van Californië in San Diego waren in staat om kinderen te controleren op neurologische veranderingen voor en na het sproeien in een groep van 308 kinderen van 4 tot 9 jaar. De kinderen lieten lagere prestaties zien in aandacht, zelfbeheersing, visuele vaardigheden en met de hand-oog coördinatie. De kinderen werden vóór de sproeiperiode en na honderd dagen nadat het sproeien was gestopt getest. De effecten hebben alle kenmerken van ADHD (attention-deficit, hyperactieve stoornis), die tot langdurige behandeling met medicijnen kan leiden.

Volg ons op Facebook

MELD U AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Auteurs: Eric & Peter

Peter Viering

NIEUWSVETERANEN - WIJ STELLEN HET NIEUWS OP DE PROEF...

%d bloggers liken dit: